SZAKMAI KÉPZÉSEK

caret right iconÁllatorvosi asszisztens
caret right iconBiztonságszervező képzés
caret right iconBútorbolti eladó képzés
caret right iconCsoportos fitness instruktor képzés
caret right iconDajka képzés
caret right iconDemencia gondozó képzés
caret right iconDísznövénykertész képzés
caret right iconDrogerista képzés
caret right iconÉlelmiszer-eladó képzés
caret right iconFakitermelő képzés
caret right iconFalusi turizmus szolgáltató képzés
caret right iconFalusi vendéglátó képzés
caret right iconFitness instruktor képzés
caret right iconGyorséttermi eladó
caret right iconIngatlankezelő képzés
caret right iconIngatlanközvetítő képzés
caret right iconIngatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés
caret right iconJátékbolti eladó képzés
caret right iconKulturális rendezvény szervezője képzés
caret right iconKutyakozmetikus képzés
caret right iconMunkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés
caret right iconMűszaki eladó képzés
caret right iconPedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens) képzés
caret right iconPedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens) képzés
caret right iconRaktárvezető képzés
caret right iconRuházati eladó képzés
caret right iconSzemély- és vagyonőr képzés
caret right iconTársasházkezelő képzés
caret right iconÜzletvezető képzés
caret right iconVállalkozási mérlegképes könyvelő képzés
caret right iconVegyi áru eladó képzés
caret right iconVirágkötő és virágkereskedő képzés
caret right iconZöldség- és gyümölcstermesztő képzés

A pedagógiai asszisztens szerepe és feladatai az oktatásban

2022. 09. 19.

A pedagógiai asszisztens munkája sokféle tevékenységet foglal magába. Leggyakrabban az általános iskola alsó tagozatán lát el feladatokat, de óvodában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő-, gondozó) intézményben is segítheti a pedagógusokat, diákokat, szülőket és a tanulói közösséget. A legfőbb feladata és felelőssége a gyermekek felügyelete. Emellett részt vesz a kisgyermekek öltözködési és étkezési szokásaik kialakításában (terítés, evőeszközök használata, stb.). Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. Ellenőrzi a kicsik higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Közreműködik, a pedagógus irányításával a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, valamint egyénileg segít a gyermekeknek a foglalkozásokon. Segít nekik megérteni az iskolai anyagot, különös figyelmet fordítva azokra, akiknek nehézségeik vannak a tanulásban.

Ebben a munkakörben kiemelkedő fontosságú a gyerekek iránti szeretet, a kedvesség és az elhivatottság. A gyermekek világát megérteni és a bizalmukat megnyerni az elsődleges cél, amely számos készséget és tulajdonságot igényel. Az empatikus megértés lehetővé teszi, hogy a pedagógiai asszisztens hatékonyan reagáljon a gyermekek szükségleteire, és segítsen nekik megbirkózni az esetleges kihívásokkal. Ehhez különösen nagyfokú türelemmel kell rendelkeznie, mivel a gyermekek különféle módokon fejezik ki magukat, és az érzelmi változások is gyakoriak kisgyermekkorban. 

Bár szeretettel és empátiával kell megközelíteni a gyermekeket, az iskolai környezetben szükség van határozott irányításra és az elvárt normák betartására. A határozottság segít az asszisztensnek abban, hogy a gyermekekre pozitív hatást gyakoroljon és segítse őket a szabályok és elvárások betartásában. A határozott egyéniség képes megtartani az egyensúlyt, a szigor és a megértés között, ami fontos a gyermekek fejlődéséhez és tanulmányi sikereihez.

Általános feladatai közé tartozik a gyermekek fogadása és átvétele a szülőtől vagy gondozótól. Ezt követően egyeztet a pedagógussal, hogy megismerje a napirendet és a tanuló speciális igényeit. A pedagógiai asszisztens ennek részeként rendszeres kapcsolatot tart a pedagógusokkal, más szakemberekkel, és rendszeresen tájékoztatja a szülőt vagy gondozót is a gyermek mindennapi tevékenységeiről, tanulmányi előrehaladásáról, és más lényeges információkról. Ezen a módon támogatja a szoros együttműködést a szülőkkel és az iskolai környezettel, elősegítve ezzel a gyermek optimális fejlődését és tanulását.

Gondoskodik az órákhoz szükséges eszközök előkészítéséről, például tananyagok, munkalapok, feladatlapok, művészeti és kézműves eszközök, technikai berendezések. A segítő eszközök és anyagok előkészítése lehetővé teszi a tanároknak, hogy hatékonyan tanítsák a diákokat. Az asszisztens szorosan együttműködik a pedagógussal a tanórákon és felelős a tanterem rendjének fenntartásáért, illetve a diákok biztonságáért. Megfigyeli, hogy megfelelően viselkednek-e az iskolában, és beavatkozik, ha problémák merülnek fel.

A pedagógiai asszisztens segít a pedagógusoknak a differenciált oktatási módszerek kidolgozásában, hogy minden diák számára megfelelő tanulási környezetet biztosítsanak. Ez magában foglalja az egyéni tervek kialakítását, amely segíti a diákok különböző tanulási stílusához való alkalmazkodást.

A személyes támogatás lehetőséget teremt a diákoknak arra, hogy beszéljenek a problémáikról és könnyebben meg tudjanak birkózni az iskolai és az életbeli kihívásokkal. Emellett a pedagógiai asszisztens részt vehet csoportok és kiscsoportok vezetésében, többek között csoportos projektek vagy tevékenységek szervezésében, ahol a diákok együtt dolgoznak, tanulnak és kommunikálnak.

Aktívan részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatásokon, valamint az intézményi megbeszéléseken. Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre. Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást és az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét.

Intézményen belüli és kívüli programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, kíséri a csoportot, gondozza a gyermekeket.

A munkakör függvénye szerint tartalmazhat egyéb adminisztratív teendőket is, például jegyzőkönyvek vezetését, szülői értekezletek szervezését vagy egyéb iskolai projektek támogatását.

A pedagógiai asszisztens munkája tehát rendkívül sokoldalú, és célja a gyermekek oktatásának, fejlődésének támogatása, valamint a pedagógusok munkájának segítése. Központi szerepet tölt be az oktatási folyamatban, és a sikeres iskolai környezet kialakításában.

További népszerű cikkek