123RF

Biztonságszervező szakmai képzés

A biztonságszervező magánbiztonsági feladatokat lát el, de ha a munkáltató megbízza vele, tervezési, irányítási, szervezési, ellenőrzési tennivalói is vannak. Afféle középvezető a magánbiztonságban. Fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek, munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Tennivalóit önállóan látja el a végzettségének megfelelő – vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz- és munkavédelmi – területen, és tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez. Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy a személyi biztonság feltételeinek kialakításában. Elkészíti a feladatához kapcsolódó dokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtja és végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüli események esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik. Feladatait a jog és szakmai szabályok betartásával a munkáltató és a megbízó gazdasági érdekeinek figyelembevételével látja el.

Képzés célja
A Biztonságszervező szakképesítést megszerzők alkalmassá válnak a vagyonvédelemben magasabb szintű szaktudásukkal a szervezői, irányítói és koordinálói tevékenység ellátására – középirányítói pozícióban. Cél a képzés során, hogy a résztvevő megtanulja segíteni a vagyonvédelmi tevékenység vállalásához szükséges előkészítő munkát, vegyen részt a biztonsági feladatok végrehajtásában, szervezésében, működjön közre az ellenőrzésben és a végrehajtói feladatokat ellátó vagyonőrök közvetlen irányításában. Szakmai ismereteikkel képesek legyen segíteni a döntéshozatalt és hozzájárulni a gazdaságos és biztonságos munkaerőszervezéshez. Tudjanak hatékony részt venni a tömeg- és sportrendezvények biztosításának végrehajtásában. A Biztonságszervező résztvevőknek érteniük kell a szakmai ismeretek önálló feldolgozására, átadására, koordináló tevékenység ellátására.

Képzés célcsoportja
Mindazok, akik magánbiztonsági szakképesítéssel már rendelkeznek (például személy- és vagyonőr), van középiskolai végzettségük (szakmunkásképző vagy érettségi), és a vagyonvédelemben középvezetőként szeretnének dolgozni. A biztonságszervező képesítéssel rendelkezők összetett és komplex ismereteik miatt könnyen és gyorsan találhatnak a képesítésüknek megfelelő munkahelyet.

Betölthető munkakörök

Jelentkezem/Érdeklődöm

Oktatás

Képzési napok
A képzést hétvégi napokra szervezzük (szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken délután), 9-13 óráig, ill. 9-17 óráig tartjuk. A képzés kezdete előtt a komplett órarendet kézhez kapod, pontos időbeosztással, így jó előre tudsz tervezni.

Képzési idő
3,5 hónap

A képzés tananyagegységei

Szakmai gyakorlat
A 2 x 6 óra gyakorlat letölthető a képzés ideje alatt a résztvevő által választott vagyonvédelmi vállalkozásnál – lehetőség szerint ügyeleti diszpécserközpontban és rendezvényszervezés/biztosítás alatt.

Vizsga

A képzésben részt vett vizsgázó a Felnőttképző közreműködésével/önállóan jelentkezik a képesítő vizsgára a képzés követelményeinek igazolásáról a Felnőttképző által kiállított tanúsítvánnyal és az értékelt Őrzés-biztonsági tervvel a BM független akkreditált vizsgaközpontban. A sikeres vizsga nyomán képesítő bizonyítvány szerezhető, ami államilag elismert szakképesítést tanúsít.
A vizsgadíjat a vizsgaközpont határozza meg.

Előírt vizsgatevékenységek
A képesítő vizsga vizsgatevékenységeit a programkövetelmény tartalmazza.

Feltételek

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Középfokú iskolai végzettség (szakmunkásképző/érettségi), valamint
szakmai előképzettség: Személy- és vagyonőr/Biztonsági őr/Vagyonőr
Egyéb feltételek:
A jelentkezőnek kell rendelkeznie számítógéppel/mobilalkalmazásokkal, internetkapcsolattal, e-mailcímmel és felhasználó szintű kezelési ismeretekkel.

Előzetesen megszerzett tudás
A képzés indulása előtt jelentkezőink kérhetik az előzetes tudásszint mérését. Az eljárás arra szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányait vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatait elismerjük, ha azok alkalmassá teszik a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt felmentjük.

Jelentkezem/Érdeklődöm

Aktuális képzések

    Képzés helyszíne: Országosan elérhető online oktatás, visszanézhető órákkal.

    Képzés kezdete: 2024. február 24.

    Becsatlakozási határidő: 2024. április 6.

Részvételi díj

A képzés díja

170.000 Ft helyett 100.000 Ft *

A képzés ütemezése szerint havi részletekben is fizethető!

Kedvezmény
GYES-en, GYED-en lévőknek, illetve munkanélkülieknek 5% kedvezményt biztosítunk

* Sikeres előzetes tudásszint méréssel.

A kedvezményes lehetőség más kedvezménnyel nem vonható össze!

Tanfolyamszervező

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, bátran keresd a képzés vezetőjét további információkért!

Gémesi Zita

Gémesi Zita

Oktatásszervező

Telefon: +36-20-386-2717
E-mail: gemesi.zita@pszichologuskepzo.hu