SZAKMAI KÉPZÉSEK

caret right iconÁllatorvosi asszisztens
caret right iconBiztonságszervező képzés
caret right iconBútorbolti eladó képzés
caret right iconCsoportos fitness instruktor képzés
caret right iconDajka képzés
caret right iconDemencia gondozó képzés
caret right iconDísznövénykertész képzés
caret right iconDrogerista képzés
caret right iconÉlelmiszer-eladó képzés
caret right iconFakitermelő képzés
caret right iconFalusi turizmus szolgáltató képzés
caret right iconFalusi vendéglátó képzés
caret right iconFitness instruktor képzés
caret right iconGyorséttermi eladó
caret right iconIngatlankezelő képzés
caret right iconIngatlanközvetítő képzés
caret right iconIngatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés
caret right iconJátékbolti eladó képzés
caret right iconKulturális rendezvény szervezője képzés
caret right iconKutyakozmetikus képzés
caret right iconMunkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés
caret right iconMűszaki eladó képzés
caret right iconPedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens) képzés
caret right iconPedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens) képzés
caret right iconRaktárvezető képzés
caret right iconRuházati eladó képzés
caret right iconSzemély- és vagyonőr képzés
caret right iconTársasházkezelő képzés
caret right iconÜzletvezető képzés
caret right iconVállalkozási mérlegképes könyvelő képzés
caret right iconVegyi áru eladó képzés
caret right iconVirágkötő és virágkereskedő képzés
caret right iconZöldség- és gyümölcstermesztő képzés

Elveszett bizonyítványok pótlása

2023. 05. 10.

Elveszett általános iskolai, középiskolai, érettségi bizonyítványok pótlása

Ha elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, akkor van lehetőség bizonyítványmásodlat kiadására, a törzslap alapján. A másodlat készítését az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.

Ehhez írásos kérelem beadása szükséges az iskola felé (géppel vagy saját kezűleg), ami az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:

 • Személyes adatok (név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő)
 • Elérhetőségek (postázási cím, telefonszám)
 • Miért kéri a kiállítást (pl.: munkavállalás, munkanélküliség, jogosítványhoz, stb.) 
 • Ha nem szeretné személyesen átvenni, akkor hova lehet postázni a bizonyítványt
 • Melyik évben végzett?
 • Ki volt az osztályfőnöke (ha lehetséges)

Ezen kívül mellékelni kell 1 db 3.000 Ft-os illetékbélyeget (a postán beszerezhető), amelyet a kérelemmel együtt kell benyújtani az intézménynek.

Az ügyintézés határideje általában 8 nap.

A kért iratot csak az érintett vagy annak írásbeli meghatalmazottja (két tanú által aláírt meghatalmazás) személyesen veheti át az intézmény iskolatitkári irodájában vagy a postán. 

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgál, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.

Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítvány pótlása

 • 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított bizonyítványok esetében:

Szakmai bizonyítványmásodlatot a vizsgaszervező (az iskola, ahol a bizonyítványt szerezte) jogosult kiadni. Ha a vizsgaszervező jogutód nélkül szűnt meg vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, akkor pedig a vizsgaszervező székhelye szerinti illetékes főjegyző állíthat ki bizonyítványmásodlatot.

(Budapest esetén: fojegyzo@budapest.hu

 • 2010.01.29-ét követő időszakban kiállított bizonyítványok esetében:

Elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

(Torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu)

 • 2010. márciusától szervezett szakmai vizsgák esetén:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kapta a törzslapok egy példányát, ezért őket lehet keresni.

A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot kizárólag az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adhatja ki. 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1107&Itemid=296#faqnoanchor 

Az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

A kérelmet írásban személyesen vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél, amely az alábbi adatokat szükséges, hogy tartalmazza:

 • Vizsgával kapcsolatos adatokat (vizsgaszervező megnevezése, vizsga időpontja, helyszíne, oktató, vizsgáztató neve, a képzés helyszíne)
 • Kérelmező személyes adatait (név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő)
 • Bizonyítványmásodlat kiállításának indokát és az elérhetőséget (telefonszám és/vagy e-mail)

Az eljárásnak 2.000 Ft illetékköltsége van.

Az ügyintézés határideje 21 nap.

Ha a szakképzési feladatot ellátó iskola 2010. márciusa előtt jogutód nélkül megszűnt, az iskolai törzslapokat, bizonyítványokat ott kell keresni, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.

Az iskolák irattárában a tanuló törzslapját őrzik, amelyen a tanuló valamennyi előírt adatát rögzíteni kell, nem selejtezhetők, ezért a jogutód nélkül megszűnt iskolák esetében, a területileg illetékes megyei, városi levéltárban keresendők.

A Magyar Országos Levéltár hivatalból nem őriz iskolai bizonyítványokat, sem törzslapokat.

Az illetékes levéltár:

Budapest Főváros Levéltára

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Postafiókcím: 1554 Budapest, Pf. 41.

Telefon: +36 1 298 7501 / 7504-es mellék

Honlap: https://bparchiv.hu/statikus/elerhetosegek 

További népszerű cikkek