123RF

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakmai képzés

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő-, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A képzés célja
A résztvevő lelje örömét a gyermekkel/fiatalokkal való foglalkozásban. Tanulja meg és gyakorolja be az óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő,- gondozó) intézményben megvalósuló rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezését, ügyeleti feladatok ellátását, a tanórák eszközeinek előkészítését – felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett. Értse meg és értelmezze a nevelési/oktatási feladatokat, alkalmazza a pedagógiai, pszichológiai, egészségtani, családtani ismereteit. Legyen képes a szociális akadályok, a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére, differenciált bánásmód alkalmazására. Legyen hajlandó a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére, együttműködni más szakemberekkel. Ismerje fel a konfliktusokat, kezdeményezze a feltárásukat, legyen kész a megoldásukra. Adekvát kommunikációt alkalmazzon. Képessé kell válnia pontos, következetes munkára, módszeres munkavégzésre. A folyamatos önművelés és önértékelés igénye jellemezze.

Képzés célcsoportja

Betölthető munkakörök

Jelentkezem/Érdeklődöm

Képzés

Képzési napok
A képzést hétvégi napokra szervezzük (szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken délután), 9-13 óráig, ill. 9-17 óráig tartjuk. A képzés kezdete előtt a komplett órarendet kézhez kapod, pontos időbeosztással, így jó előre tudsz tervezni.

Képzési idő
7 hónap

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakmai képzés tananyagegységei

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat 40 órás. A résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt keres. A szakmai gyakorlat letölthető óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben.
A szakmai gyakorlat teljesítése szerződött partnereinknél is lehetséges, illetve igény esetén segítünk a lakhelyhez legközelebbi lehetőségek megtalálásában. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki, a nyomtatványt a képzésszervező bocsájtja rendelkezésre. A dokumentum leadása legkésőbb a képzés utolsó napján.

Vizsga

A képzésben részt vett vizsgázó önállóan jelentkezik a képesítő vizsgára a képzés követelményeinek igazolásáról a Felnőttképző által kiállított tanúsítvánnyal egy független akkreditált vizsgaközpontban. A sikeres vizsga nyomán képesítő bizonyítvány szerezhető, ami államilag elismert szakképesítést tanúsít. ((Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítőt (EUROPASS) is igényelhető.)
A vizsgadíjat a vizsgaközpont határozza meg.
Ajánlott vizsgaközpontok:
https://vizsgakozpont.ikk.hu/?examId=122

Előírt vizsgatevékenységek
A képesítő vizsga vizsgatevékenységeit a programkövetelmény tartalmazza.

Feltételek

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Érettségi bizonyítvány

Egyéb feltételek
A jelentkezőnek rendelkeznie kell számítógéppel, vagy okostelefonnal / táblagéppel, illetve internetkapcsolattal és e-mail címmel.

Előzetesen megszerzett tudás
A képzés indulása előtt jelentkezőink kérhetik az előzetes tudásszint mérését. Az eljárás arra szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányait vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatait elismerjük, ha azok alkalmassá teszik a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt felmentjük.

Ajánlott képzések

Amennyiben bővítenéd a tudásod, érdemes vetned egy pillantást a következő képzésekre is!

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés (OKJ 54 140 02)

Jelentkezem/Érdeklődöm

Aktuális képzések

    Tervezés alatt állnak.

Részvételi díj

A képzés díja

155.000 Ft *

A képzés ütemezése szerint havi részletekben is fizethető!

Kedvezmény
GYES-en, GYED-en lévőknek, illetve munkanélkülieknek 5% kedvezményt biztosítunk

* Sikeres előzetes tudásszint méréssel.

A kedvezményes lehetőség más kedvezménnyel nem vonható össze! Az ajándék tanúsítvány az akció visszavonásáig érvényes!

Tanfolyamszervező

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, bátran keresd a képzés vezetőjét további információkért!

Odrobina Tamara

Odrobina Tamara

Oktatásszervező

Telefon: +36-20-359-5917
E-mail: odrobina.tamara@pszichologuskepzo.hu