123RF

Kisgyermekgondozó,- nevelő képzés

A Kisgyermekgondozó,- nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. A kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

Képzés célja
Ezt a képzést azért ajánlja szakértői gárdánk, mert aligha van annál szebb feladat, mint kisgyermekeket gondozni, nevelni, részt venni az apróságok első évei gondtalanságának megteremtésében, hozzájárulni személyiségük formálásához. Ez egy olyan szakma, ami örömet szerez gyakorlójának, miközben örömet okoz neveltjeinek. Aki ezt a szakmát választja, megbecsülést élvez, ám leginkább azok valók erre a pályára, akik igazán elkötelezettek az odaadó munka iránt, empatikusak, és hajlandók folyamatos érdeklődéssel övezni neveltjeiket. Képzésünk célja elsajátíttatni minden olyan ismeretet, kompetenciát, attitűdöt, amely alkalmassá teszi tanítványainkat a bölcsődékben, más kisgyermekgondozó intézményekben való színvonalas munkára.

Képzés célcsoportja

Betölthető munkakörök

Jelentkezem/Érdeklődöm

Oktatás

Elméleti képzés
Az előadásokat általában minden hétvégén (főképp szombaton vagy vasárnap, ritkább esetben pénteken) tartjuk, 9-17 óráig. Néhány héttel a képzés kezdete előtt a komplett órarendet kézhez kapod, pontos időbeosztással, így jó előre tudsz majd tervezni.

Oktatott modulok

Szakmai gyakorlat teljesítése
Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat. Ebből az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra. Előzetesen megszerzett tudást a gyakorlati időbe is van mód beszámíttatni.

Vizsga

A képzés OKJ-s komplex szakmai vizsgával zárul.

Előírt vizsgatevékenységek
Központi írásbeli, két gyakorlati és szóbeli.
A Kisgyermekgondozó,- nevelő nyilvános szóbeli vizsgafeladatai

Vizsgadíj
A vizsga díja legkésőbb a komplex vizsga időpontja előtt 40 nappal fizetendő.

Sikeres vizsga igazolása
A képzés sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Kisgyermekgondozó,- nevelő (OKJ 54 761 02) szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak. Külföldi tervek, munkalehetőség esetén Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) bizonyítványt is kérhet.

Feltételek

Jelentkezés feltételei
Érettségi végzettség, valamint egészségügyi alkalmassági igazolás, melyet a lakhely szerinti Foglakozás-egészségügyi szakellátó helyen kell elkészíttetni.
A Kormány 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló rendeletének figyelembevételével.

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzéke
Egészségügyi alkalmassági igazolás

Előzetesen megszerzett tudás
A képzés indulása előtt jelentkezőink kérhetik az előzetes tudásszint mérését. Az eljárás arra szolgál, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányait vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatait elismerjük, ha azok alkalmassá teszik a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt felmentjük.

Jelentkezem/Érdeklődöm

Aktuális képzések

Az OKJ-s képzések a felnőttképzést ért jelentős átalakítás eredményeként 2021. január 1-től már nem indíthatók.

Szakmai képzéseinknek köszönhetően viszont továbbra is lehetőség van kézzelfogható tudás elsajátítására.

Szakmai képzések

Tanfolyamszervező

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, bátran keresd a képzés vezetőjét további információkért!

Sopronyi Kitti

Sopronyi Kitti

Oktatásszervező

Telefon: +36-20-530-0049
E-mail: sopronyi.kitti@pszichologuskepzo.hu