123RF

Fogászati asszisztens képzés

A Fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket. Kapcsolatot tart a pácienssel, tájékoztatja a beavatkozással kapcsolatban, empatikus hozzáállásával segíti a munkát. Adminisztratív teendőket és prevenciós feladatokat is végez.

Képzés célja
Ezt a képzést azért ajánlja szakértői gárdánk, mivel a fogászati asszisztens olyan korszerű elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember, akinek a munkája nélkülözhetetlen nemcsak a fogorvos, hanem a beteg számára is. A fogászati asszisztens munkája sokrétű, összetett, precizitást, gyorsaságot, naprakész szaktudást, empátiát és jó szervezőképességet igényel. Képzésünk célja, elsajátíttatani minden olyan ismeretet, kompetenciát, attitűdöt, amely alkalmassá teszi tanítványainkat a fogászati rendelőben, fogtechnikai laboratóriumban, kórházi intézményekben való színvonalas munkára.
Az orvos utasítására önállóan végzi feladatát, a fogorvos tevékenységét és a beavatkozást kell megkönnyítenie, támogatnia, segítenie, a keze alá dolgoznia, jelenléte nélkülözhetetlen. Fontos, hogy munkája során értse és korrekten hajtsa végre az utasításokat, ismerje a szükséges eszközöket és technikákat, illetve ezek kivitelezését és használati módjaikat megfelelően alkalmazza. Ideális esetben, gondolatban a fogorvos előtt jár egy lépéssel, számba veszi az adott beavatkozás vagy feladat kimenetelét, megoldási módjait, lehetséges eszközeit. Diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében, konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál és sürgősségi beavatkozásoknál egyaránt segédkezik. Feladatai közé tartozik a képalkotó módszerek szakszerűen alkalmazása, fogászati röntgenfelvételeket készítése, kezelése és archiválása. Munkája során köteles a kezelőhelyiségeket, a műszereket és az eszközöket tisztán, sterilen tartani, fertőtleníteni, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni és a higiénés követelményeket maximálisan betartani. Feladatai végzése közben ügyelnie kell a környezet–, tűz–, munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.
A sikeres fogászati beavatkozás elvégzéséhez elengedhetetlen a beteg együttműködése, így az asszisztens pótolhatatlan a bizalomra épülő kapcsolat kialakítása céljából. Adminisztratív és felhasználói szintű informatikai tevékenységet végez, szervez, koordinál a praxis, páciensek, orvosok, laboratóriumok, intézmények között. Részt vesz a pácienssel való kapcsolattartásban, egészségnevelő és -fejlesztő tevékenységet folytat, korrekt tájékoztatással látja el a kezeléssel és az utókezeléssel kapcsolatosan. Rendszeresen közreműködik prevenciós illetve szűrővizsgálatok lebonyolításában.

Képzés célcsoportja

Betölthető munkakörök

Szakképesítés ráépülés

Aktuális képzések

Az OKJ-s képzések a felnőttképzést ért jelentős átalakítás eredményeként 2021. január 1-től már nem indíthatók.

Szakmai képzéseinknek köszönhetően viszont továbbra is lehetőség van kézzelfogható tudás elsajátítására.

Szakmai képzések

Tanfolyamszervező

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, bátran keresd a képzés vezetőjét további információkért!

Nádasdi Nikolett

Nádasdi Nikolett

Oktatásszervező

Telefon: +36-20-938-4344
E-mail: nadasdi.nikolett@pszichologuskepzo.hu