123RF

Antal Gábor

Pszichológus (Klinikai MA), tanácsadó szakpszichológus (Krízisintervenció), közgazdász, tanár

Antal Gábor

Mit is szeretnénk itt a Földön mindannyian? Élni… Egyre jobban harmóniában: önmagunkkal és a világgal. Ez a lelki, pszichológiai egészség egyik, ha nem a legfontosabb alapja. Ehhez sok mindenre szükségünk lehet. De talán a leginkább arra, hogy minél jobban megismerjük saját magunkat és az emberi magatartás alapvető mozgatórugóit, ezáltal is gyógyítva, gazdagítva személyiségünk egészét. Így szebbé tehetjük a saját magunk és mások létezését is. Az Életet!

Ehhez próbálok tudásom alapján minél több segítséget nyújtani mind a pszichológiai tárgyú oktatási helyzetekben a hallgatók számára, mind pedig a pszichoterápiás alkalmak során a hozzám forduló kliensek részére. Természetesen mindezeket a tudományos alaposság és felelősség keretein belül alkalmazva.

Sok-sok tanulmányt végeztem, mire a mai magánpraxis kialakításához eljutottam. Elsőként az irodalom tanári végzettséget szereztem meg az ELTE-n (tudjuk, a szépirodalom a pszichológia előszobája). Ezt követően – reál érdeklődésemet is kielégítve – közgazdasági/pénzügyi diplomát kaptam a BGF-PSZF-en. Majd a pszichológusi BA-t a Debreceni Tudományegyetemen, az MA fokozatát pedig a Károli Gáspár Tudományegyetemen kaptam meg klinikai szakirányon, kitűnő minősítéssel. Klinikai gyakorlataimat a Kútvölgyi Kórházban végeztem. Kiegészítésképpen a mediátori stúdiumokat a Lege Artis-nál sajátítottam el. Végezetül a Krízisintervenciós Tanácsadó Szakpszichológus diplomát az ELTE-n szereztem meg. Ez irányú speciális gyakorlatomat a Péterfy Kórház Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztályán valamint az ELTE Életvezetési Tanácsadójában végeztem. Mind ezek mellet a Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület Elnökségi Tagja vagyok.

A különböző, pszichológiai irányzatok mindegyikének alapigazságait fontosnak tartom. Ezek egymást kiegészítve mind-mind közelebb visznek az emberi viselkedésünk megértéséhez. A sok-sok felismerésnek helyük van egymás mellett. Ezeket figyelemben tartva – és tisztelve – a mélylélektani alapok Adler által felfedezett tényezőit tartom kiemelkedően lényegesnek.

Elérhetőségek

E-mail: antalgabor72@gmail.com