123RF

Pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év 2019.06.01.-2021.05.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és Számviteli feladatkör, I. besorolás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Pénzügyi és számviteli feladatok • Analitikus nyilvántartások vezetése • Kintlévőség kezelés • Intézményi kapcsolattartás • Banki kapcsolattartás, • Banki ügyintézés, • Készletnyilvántartás vezetése, • Leltározási feladatok ellátása, • Önkormányzat jelentések elkészítése • Pályázati költségvetések és elszámolások elkészítésében közreműködés • Könyvelési feladatok, bevallások elkészítése • Üdülő szálláshely működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása • Gazdálkodás és általános pénzügyi feladatok • Pénzügyi ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Gazdaságtudományi,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• • közigazgatásban, hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• • közigazgatási szakvizsga megléte • CT Ecostat program ismerte • KGR K11 program ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán, Balog Gábor nyújt, a 06-23-310-174/238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-127/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Tresó Zoltán, Balog Gábor részére a hr@biatorbagy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.profession.hu – 2019. március 18.

• www.biatorbagy.hu – 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.