123RF

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

27/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont II. besorolás pénzügyi-számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása (közreműködés költségvetés-, beszámolás készítésében, vagyongazdálkodási feladatokban), analitikák vezetése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalás kezelés, egyéb nyilvántartási és munkaügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzat költségvetési rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Pénzügyi-számviteli,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői, ill. munkaügyi,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklet szerinti formátumban elkészített szakmai önéletrajz, nyilatkozatok, GDPR szerinti adatkezelői nyilatkozat (www.deszk.hu),3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D1/2030-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.deszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.