123RF

Pénzügyi/számviteli ügyintéző

Szegedi Tudományegyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági Főigazgatóság

pénzügyi/számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• vevő számlák kiállítása, számlázással kapcsolatos megkeresések megválaszolása • törzsadatok, szerződések nyilvántartása • vevő folyószámlák egyeztetése • fizetési felszólítások, egyenlegközlők készítése • Főkönyvi egyeztetésben, időszaki zárások, beszámolók előkészítésében, a rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, szakirányú középfokú (közgazdasági, pénzügyi-számviteli) végzettség,

• az MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete, magabiztos használata

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• mérlegképes könyvelői képesítés,

• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

• költségvetési gyakorlat

trong>Elvárt kompetenciák:

• önállóság, rugalmasság, jó problémamegoldó képesség,

• pontos, precíz munkavégzés,

• felelősségtudat, megbízhatóság ,

• terhelhetőség,

• kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz,

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Fődi Csilla részére a foigazgatosag@gmf.u-szeged.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.