123RF

Pedagógiai asszisztens

Albertfalvai Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. április 16-2019.augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Bükköny utca 9/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkájának és a sajátos nevelési igényű gyermekek segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• pedagógiai asszisztens – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Khoórné Rápolthy Beáta részére a info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás a pályázatok beérkezése után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.