123RF

Családsegítő

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. szeptember 06.napjáig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• büntetlen előélet

• saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• családsegítő munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság, döntésképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikáció, empátia, alkalmazkodó képesség, tolerancia, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget igazoló dokumentum, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvölgyi Mária Valéria nyújt, a +36302575008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

• Személyesen: Marosvölgyi Mária Valéria, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételnek megfelelő pályázót a felvételi bizottság hallgatja meg, melyről jegyzőkönyvet készít, – véleményez.A bizottság véleményét az intézményvezető elé terjeszti, aki a pályázót meghallgatja, a pályázatot elbírálja, annak eredményéről a pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Az Intézményfenntartó Társulás településein helyben szokásos módon. – 2019. március 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.