123RF

Családsegítő

Budafok-Tétényi Család-és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétényi Család-és Gyermekjóléti Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 261.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• a 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások

• magyar állampolgárság

• cselekvőképesség

• számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,

• pontosság, határidő betartása,

• átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,

• empatikus konfliktuskezelési képesség,

• csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

• önálló munkavégzés, döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• kézzel írott motivációs levél

• részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Budafok-Tétényi Család-és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 261. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:89/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

• Elektronikus úton Dr. Daróczi Csilla részére a gyjolet@hawk.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• 3sz.hu – 2019. március 8.

• budafokteteny.hu – 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatás: • önkormányzati bérkiegészítés bruttó 30.000. Ft /hó • cafeteria • ruhapénz • utazási költségtérítés • BKK bérlet • szakirányú tanulmányok támogatása • rekreációs támogatás

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.