123RF

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nem élünk vissza, és nem üzletelünk adatokkal. Az információkérésben, jelentkezésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatait arra használjuk, amire a rendelkezésünkre bocsátotta őket. Adatokat nem adunk ki harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági eljárás kötelez minket. Az adatokat biztonságosan kezeljük, és megvédjük az illetéktelen felhasználóktól. Együttműködésünk minden szakaszában hozzáférhet a nálunk kezelt adataihoz, tudhatja, mely adatait, hol, hogyan, meddig tároljuk. Együttműködésünk bármely szakaszában lehetősége van az adatait helyesbíteni, törölni, töröltetni, kezelését korlátozni – ha az az adatkezelés célját (közös érdek) nem veszélyezteti. A profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen tiltakozhat, megilleti az adathordozhatóság joga, és a mi aktív közreműködésünkkel teljes ellenőrzést gyakorol az Önre vonatkozó adatok felett mindvégig.

Szarvas Krisztina, Árvainé Spiller Mariann
A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért felelős ügyvezetők

Adatvédelmi rendszabályainkkal a partnereink bizalmát szeretnénk fokozni, miközben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak teszünk eleget.
A Best-Work Kft. kinyilvánítja, hogy minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Adatvédelmi szabályzatot vezettünk be, amelynek a célja, hogy meghatározza a szervezetben vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alapelveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzatból kivonatolt jelen adatvédelmi tájékoztatónk a Best-Work Kft. szolgáltatásait igénybe venni kívánó érintettek körének szól.
(Az adatkezelési tájékoztató értelmezéséhez, ha szüksége van rá, segítséget nyújtunk, hívja az ügyfélszolgálatot: +36-1-413-1536, +36-1-413-7454, +36-20-359-5917)

Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat
Megtekintés pdf formátumban