Adatvédelmi tájékoztató

Nyilatkozat

  1. A weblapon lévő tartalom csupán tájékoztató jellegű, szerződéses ajánlatnak nem minősül.
  2. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezésem kizárólag az első tandíjrészlet befizetésétől és a felnőttképzési vagy szolgáltatási szerződés aláírásától válik aktívvá és érvényessé.
  3. Hozzájárulok, hogy a Best-work kft. hírlevelet küldjön részemre a képzésekkel, előadásokkal kapcsolatban.
  4. Az intézmény az általam rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.
  5. Teljes körű tájékoztatást kaptam a tanfolyammal kapcsolatban, az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem.
  6. Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Best-work kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, ezért arra törekszik, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen

A Best-work kft. kötelezettséget vállal arra, hogy látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez az érintettek előzetes hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználás ellen tiltakozhassanak.

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szabályok a látogató nem nyilvánosságra szánt, hanem a Best-work kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatai védelmére vonatkoznak. A látogató által önszántából nyilvánosságra hozott saját személyes adataira jelen szabályok nem vonatkoznak.

Cégünk kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a visszavonásáig érvényes, változás esetén a változás tényét és részleteit a honlapunkon is jól látható helyen közzétesszük.

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.